La productora

Pere Arquillué i Anna Rius creen Grostel Grup Empresarial, S.L. inicialment per gestionar serveis d’imatge a nivell teatral. A l’abril del 2010 s’amplia l’objecte social a la creació, producció i explotació teatral. A partir del maig del 2012, l’empresa passa a anomenar-se MOLA PRODUCCIONS S.L., la qual comença a funcionar com a tal amb la reposició d’espectacles com “Primer Amor”, l’explotació de muntatges com “Sobre els danys del tabac i les ostres”, “Conte de Nadal”, J.V Foix Quartet,… i la producció d'”Afterplay” i “Flames a la fosca”.

Actualment, MOLA PRODUCCIONS està especialitzada en la producció i explotació d’espectacles teatrals. També participa en projectes televisius (programes d’entreteniment i documentals).

 logo